Nová adresa

Milé klientky a klienti,
od mája 2022 nájdete salón Laurentis na novej adrese, lokalita Ružinova v Bratislave ostáva našou srdcovou záležitosťou aj naďalej.

NOVÁ ADRESA:

SEBERÍNIHO ULICA 6/C
1. poschodie

Hľadajte výškovú bytovku bielo hnedej farby, v okolí sa nachádza napríklad kostol sv. Vincenta de Paul, hotel Bratislava alebo Gymnázium Ladislava Novomeského.Ako sa k nám dostanete?

1. Zaparkujete na parkovisku hotela Bratislava, počas návštevy salónu si pýtajte výjazdový lístok na gratis parkovanie. Z parkoviska pôjdete na druhú stranu cesty - oproti vstupným rampám parkoviska je nízka bielo-hnedá bytovka, kde je na prízemí kaviareň Jolka. Pôjdete popri nej, smerom do parku po chodníku, ktorý vás popri detskom ihrisku dovedie k vchodu 6/C. Tam zazvoníte na označený zvonček. Cesta z parkoviska po vchod trvá cca. 3-4 min.


2. MHD zo zastávky Nevädzova (vedľa Zmrzlinky pri kostole de Paul, hneď vedľa je je kamenárstvo) – pôjdete cca. 100m popri modrom plote Gymnázia po krátkej uličke Petzvalova (po ľavej ruke budete mať kamenárstvo), smerom k vysokej bielo-hnedej bytovke. Pri vchode 6/C zazvoníte na označený zvonček.


3. MHD zo zastávok v okolí Perly Ružinova (Gagarinova, Mierová), následne prejdete prechodom pre chodcov na veľkej svetelnej križovatke smerom ku kostolu de Paul (Tomášikova ulica.) Pôjdete popri modrom plote a na jeho konci, ktorý vás dovedie ku zastávke Nevädzova a k semaforom, zahnete do prava , kde už uvidíte výškovú bielo-hnedú budovu. Po 100m prídete k vchodu 6/C, kde zazvoníte na označený zvonček.Návrat hore